HANDMADE state of mind

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

2.

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Social Stories Weronika Masztakowska, ul Mazowiecka 23, 09-506 Brwilno Dolne, NIP 774-290-84-25

 

3.

Dane osobowe zbierane przez Social Stories Weronika Masztakowska za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

4.

Social Stories Weronika Masztakowska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

1.

Social Stories Weronika Masztakowska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a)

rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b)

składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c)

subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

d)

korzystania z usługi powiadom o dostępności w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi powiadom o dostępności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

e)

badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Social Stories Weronika Masztakowska, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 

a)

adres e-mail.

 

4.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.

 

5.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

dane adresowe:

 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

kraj (państwo);

 

c.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

imię i nazwisko;

 

d)

numer telefonu.

 

6.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

firmę Przedsiębiorcy;

 

b)

numer NIP.

 

7.

W przypadku skorzystania z usługi powiadom o dostępności, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 

8.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 

9.

W przypadku badania satysfakcji Klientów, Social Stories Weronika Masztakowska przetwarza następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

numer zamówienia.

 

10.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

11.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

12.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

13.

Przekazanie danych osobowych do Social Stories Weronika Masztakowska jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

1.

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Social Stories Weronika Masztakowska przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Social Stories Weronika Masztakowska co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

a)

Podmioty przetwarzające. Social Stories Weronika Masztakowska korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Social Stories Weronika Masztakowska. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 

b)

Administratorzy. Social Stories Weronika Masztakowska korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

2.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 

a)

MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera;

 

b)

MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii email

 

3.

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony Internetowej Sklepu:

 

a)

kody śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu

 

4.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

 

5..

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 

a)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Social Stories Weronika Masztakowska tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Social Stories Weronika Masztakowska i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

b)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Social Stories Weronika Masztakowska tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

6.

Dane Klientów wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:

 

a)

firmie kurierskiej;

 

b)

InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

 

7.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 

  

 

  

 

8.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

9.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Social Stories Weronika Masztakowska będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

10.

W przypadku skierowania żądania Social Stories Weronika Masztakowska udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Social Stories Weronika Masztakowska na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Social Stories Weronika Masztakowska produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 

2.

Social Stories Weronika Masztakowska. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

3.

Social Stories Weronika Masztakowska wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

4.

Social Stories Weronika Masztakowska wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

b)

badania zachowań osób odwiedzających Stronę Sklepu Internetowego za pośrednictwem narzędzia Hotjar (administrator cookies zewnętrznego: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie);

 

c)

prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

  

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

przeglądarka Internet Explorer;

 

b)

przeglądarka Microsoft EDGE;

 

c)

przeglądarka Mozilla Firefox;

 

d)

przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;

 

e)

przeglądarka Safari i Safari Mobile;

 

f)

przeglądarka Opera.

 

7.

Social Stories Weronika Masztakowska może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Social Stories Weronika Masztakowska przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 

8.

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Social Stories Weronika Masztakowska nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Social Stories Weronika Masztakowska

 

b)

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 

c)

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Social Stories Weronika Masztakowska zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

d)

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Social Stories Weronika Masztakowska może świadczyć jedynie za zgodą.

 

2.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

a)

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Social Stories Weronika Masztakowska przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Social Stories Weronika Masztakowska, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 

b)

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

c)

Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Social Stories Weronika Masztakowska nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 

3.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 

b)

Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

a.

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

b.

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 

c.

wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 

d.

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

e.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Social Stories Weronika Masztakowska podlega;

 

f.

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

c)

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Social Stories Weronika Masztakowska może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Social Stories Weronika Masztakowska. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Social Stories Weronika Masztakowska, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Social Stories Weronika Masztakowska nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 

b)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

a.

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Social Stories Weronika Masztakowska ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 

b.

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

c.

gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d.

gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 

5.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

a)

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 

a.

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

b.

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

c.

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

6.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

 

7.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

a)

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

8.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Social Stories Weronika Masztakowska spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Social Stories Weronika Masztakowska nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

9.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

10.

Klient ma prawo żądać od Social Stories Weronika Masztakowska przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

 

11.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

 

1.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

2.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

 

3.

Profilowanie danych osobowych przez Social Stories Weronika Masztakowska polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

4.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną Sklepu Internetowego, Social Stories Weronika Masztakowska korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

 

5.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, Social Stories Weronika Masztakowskakorzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 

1.

Social Stories Weronika Masztakowska zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Social Stories Weronika Masztakowska stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

2.

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Social Stories Weronika Masztakowska nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

3.

Social Stories Weronika Masztakowska nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Social Stories Weronika Masztakowska poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 

2.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@handmadestateofmind.com

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2019 r

 

Please note that English version of my privacy policy serves as a translation help. Only Polish Privacy Policy subject to any is legal interpretation.

Good morning

If you’ve come here, it’s certainly a sign that you value your privacy. I understand it perfectly, that’s why I provide you with a document in which you will find in one place the rules for the processing of personal data and the use of cookies and other tracking technologies in connection with the functioning of the website http: / /www.handmadestateofmind.com

Formal information at the beginning – the website administrator is Weronika Masztakowska running the business, Social Stories Weronika Masztakowska, ul. Mazowiecka 23, 09-506 Brwilno Dolne, NIP number 7742908425

In case of any doubts related to the privacy policy, you can contact me at any time by sending a message to the address hello@handmadestateofmind.com

Short version – the most important information

I care about your privacy, but also about your time. That is why I have prepared for you a shortened version of the most important rules related to privacy protection.

 • By subscribing to the newsletter, placing an order or simply contacting me, you provide me with your personal data, and I guarantee that your data will remain confidential, secure and will not be shared with any third parties without your express consent.
 • I use the MailerLite mailing tools to send you a newsletter. This involves the use of your personal data.
 • I use analytical tools, such as Google Analytics, which collect anonymous information about your website visits, such as the subpages you have displayed, the time you spent on the website or the transitions between individual subpages. This is related to the use of cookies from this company.
 • I use remarketing tools such as Facebook Pixel or Google Tags to target ads to you. This is related to the use of cookies from these companies.
 • I am using Facebook chat integration so you can send me a message. This is related to the use of cookies from this company.
 • I am using the Worpdress application and its plugins so that you can enjoy the content on my site. This is related to the use of cookies from this company.
 • I display videos from YouTube, etc. on the website. Viewing these videos involves the acceptance of cookies from these companies.
 • I provide the opportunity to use social functions, such as sharing content on social networks and subscribing to a social profile. The use of these functions involves the use of cookies of social network administrators such as Facebook, Instagram, YouTube, etc.
 • I use cookies so that you can comfortably use the website.

You have the following rights resulting from the use of your personal data

 • the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing,
 • the right to object to the processing,
 • the right to transfer data,
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data for a specific purpose, if you have previously given such consent,
 • the right to lodge a complaint with the supervisory authority in relation to the processing of personal data by me.

If the above information is not sufficient for you, you will find further details below.

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of your personal data within the meaning of the provisions on the protection of personal data is Social Stories Weronika Masztakowska, ul Mazowiecka 23, 09-506, Brwilno Dolne, NIP 7742908425

Who can you contact regarding the processing of your personal data?

In matters related to the protection of personal data and broadly understood privacy, you can contact me at the email address hello@handmadestateofmind.com

What information do I have about you?

Depending on the purpose, I can process the following information about you:

 • first name and last name,
 • address,
 • business address,
 • number nip,
 • e-mail adress,
 • Phone number,
 • data contained in the correspondence addressed to me,
 • Bank account number,
 • IP address,
 • photo (profile photo),
 • the products you watched
 • details of placed orders,
 • details of abandoned carts,
 • activity in relation to messages sent as part of the newsletter,
 • your interests based on your online activity.

The scope of processed data has been precisely described in relation to each processing purpose. Information on this is provided later in this policy.

Where do I get your personal data from?

Most of the time you pass them on to me. This happens when:

 • you register a user account,
 • you place an order
 • you submit a complaint or withdraw from the contract,
 • you subscribe to the newsletter or the list of people interested in the product,
 • you add a comment on the website or product review,
 • you contact me.

 

Additionally, some information about you may be collected automatically by the tools I use:

 • the website and newsletter system mechanism collect your IP address,
 • the store mechanism collects information about the products you view, details of placed orders, including unfinished,
 • the newsletter system mechanism collects information about your activity in relation to the content sent to you as part of the newsletter, such as opening messages, clicking links, etc.,
 • the login mechanism to access the protected part of the pattern saves your cookies
 • Google Analytics collects a variety of information about how you use our website.
 • articles on this site may contain embedded content (e.g. movies, pictures, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in exactly the same way as if the user has visited another website.

 

These sites may collect data about you, use cookies, embed additional third party tracking, and monitor your interaction with the embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Is your data safe?

I guarantee the confidentiality of all personal data provided to us. I ensure that all security and personal data protection measures required by the provisions on the protection of personal data are taken. Personal data is collected with due diligence and adequately protected against access by unauthorized persons.

Who do I share your personal data with?

The functioning of the HANDMADE state of mind cannot do without services provided by third parties. I also use such services. Some of these services are related to the processing of your personal data. External service providers who are involved in the processing of your personal data are:

 • WordPress.com and plugins available on the website – for the proper functioning of the website
 • OVH – a hosting provider that collects information on the server
 • Shoplo.pl – to use the sales system and to use the mailing system,
 • MailerLite – in order to use the mailing system
 • DHL, INPOST or other delivery companies – to deliver the ordered product to you
 • IFIRMA SA – in order to use the invoicing system,
 • Ilona Iwaniak Accounting Office – in order to use the services of an external accounting office.
 • BlueMedia S.A – in order to process the payment necessary to complete the order.

 

Newsletter. Through the website, you can subscribe to a newsletter containing information about new products, promotions, products and services related to our Internet activity. In order to send the newsletter, your personal data is processed in the field of name and e-mail address.The legal basis for the processing of your personal data in the case of the newsletter is your consent expressed by clicking the link in the e-mail confirming the subscription to the newsletter. You can withdraw your consent at any time by resigning from receiving the newsletter.The data is processed for the duration of the newsletter operation, unless you unsubscribe from the newsletter, which will delete the data from the database.

Orders. When placing an order, you must provide your personal data necessary to process the order, i.e. name and surname, e-mail address, telephone number and delivery address. You can also provide additional data, such as information about your business.The legal basis for the processing of your personal data contained in the order is the performance of the contract.The data provided in the order form will be saved in the database and will be stored there until the claims for the concluded contract are time-barred. Each order is recorded as a separate item in the database. In addition to personal data, order details such as the date of placing the order, the subject and value of the order, the chosen method of delivery and payment are also recorded.

 

Invoices. If I issue an invoice, I process your personal data to the extent necessary to issue an invoice. The legal basis for the processing of your data in this case is the fulfillment of the legal obligation to issue an invoice. In addition, all issued invoices are included in the accounting documentation, therefore your data will be naturally processed as part of this documentation for the period of time required by law.

E-mail contact. By contacting me via e-mail, you naturally provide us with your e-mail address as the sender’s address. In addition, you can also include other personal data in the message.The legal basis for the processing of personal data in this case is your consent resulting from initiating contact with me.Your personal data provided to us as part of an e-mail contact is processed solely for the purpose of handling your inquiry. The content of the correspondence may be archived.

In addition, if necessary, your personal data may be disclosed to entities, authorities or institutions authorized to obtain access to data on the basis of legal provisions, such as the police, law enforcement services, courts, prosecutors.

Do I transfer your data to third countries or international organizations?

Yes, part of the processing of your personal data may involve their transfer to third countries.

I transfer your personal data to third countries in connection with the use of tools that store personal data on servers located in third countries, in particular in the USA. The providers of these tools guarantee an adequate level of personal data protection through the appropriate compliance mechanisms provided for in the GDPR, in particular by joining the Privacy Shield program or using standard contractual clauses.

What rights do you have in relation to the processing of your personal data?

GDPR grants you the following potential rights related to the processing of your personal data:

 • the right to access your data and receive a copy thereof,
 • the right to rectify (correct) your data,
 • the right to delete data (if in your opinion there are no grounds for us to process your data, you can request that we delete it),
 • the right to limit data processing (you can request that we limit the processing of data only to their storage or performance of activities agreed with you, if in your opinion we have incorrect data or we process it unjustifiably),
 • the right to object to the processing of data (you have the right to object to the processing of data on the basis of a legitimate interest; you should indicate a specific situation that, in your opinion, justifies the termination of the processing covered by the objection; we will stop processing your data for these purposes, unless we prove that the grounds for data processing by us override your rights or that your data is necessary for us to establish, assert or defend claims),
 • the right to transfer data (you have the right to receive from us, in a structured, commonly used, machine-readable format, personal data that you provided to us on the basis of a contract or your consent; you can commission us to send this data directly to another entity),
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data, if you previously gave such consent,
 • the right to lodge a complaint with the supervisory body (if you find that we are processing data unlawfully, you can submit a complaint to the President of the Personal Data Protection Office or another competent supervisory authority).

Do I use cookies and what are they?

Our website, like almost all other websites, uses cookies to provide you with the best experience of using the website.

Cookies are small text information stored on your end device (e.g. computer, tablet, smartphone) that can be read by my ICT system.

Cookies allow me to:

 • ensure the proper functioning of the website you expect,
 • improve the speed and security of using the website,
 • improve the functions available to you on the website,
 • use analytical tools,
 • use marketing tools,
 • use the comment system,
 • display videos from YouTube and Vimeo on the website,
 • provide social features.

 

On what basis do I use cookies?

During the first visit to the website, you are shown information about the use of cookies. By accepting and closing this information or continuing to use the website, you consent to the use of cookies in accordance with the provisions of this privacy policy. You can always withdraw your consent by deleting cookies and changing cookie settings in your browser. Remember, however, that disabling cookies may cause difficulties in using the website, as well as from many other websites that use cookies.

What types of cookies are used on the website?

Cookies can be divided into own and third party cookies.

We use our own cookies for the proper operation of the website.

Third party cookies. Our website, like most modern websites, uses functions provided by third parties, which involves the use of cookies from third parties. The use of such cookies is described below.

Analysis and statistics. We use cookies to track website statistics, such as the number of visitors, type of operating system and web browser used to browse the website, time spent on the website, subpages visited, etc. We use Google Analytics in this regard. The information collected in this regard is completely anonymous and does not allow your identification. For this purpose, Google LLC cookies are used for the Google Analytics service.The use of Google Analytics services involves the implementation of the tracking code provided by Google in the code of our website (the so-called tracking code). This code is based on cookies, but may also use other tracking technologies.

Marketing. We use Facebook and Google marketing tools to target ads on this website. For this purpose, we have implemented Facebook Pixel pages and Google tags in the code that remembers your visit. For this purpose, Facebook and Google cookies are used. 

YouTube videos. I embed videos from YouTube, Vimeo and other similar websites on the website. By displaying such a video, you agree to the use of Google LLC cookies for the YouTube service or other similar websites.

 

Social features. We provide the opportunity to use social functions, such as sharing content on social networks and subscribing to a social profile. The use of these functions involves the use of cookies of social network administrators such as Facebook, Instagram, YouTube.

Server logs. Using the website involves sending queries to the server on which the website is stored. Each query directed to the server is saved in the server logs. Logs include Your IP address, server date and time, information about the web browser and operating system you use. Logs are saved and stored on the server. The data stored in the server logs are not associated with specific people using the website and are not used by us to identify you. The server logs are only auxiliary material used to administer the website and their content is not disclosed to anyone except those authorized to administer the server.

Is there anything else you should know?

As you can see, the subject of personal data processing, the use of cookies and general privacy management is quite complicated. I have made every effort to ensure that this document provides you with as much knowledge as possible on matters important to you. If anything is unclear to you, you want to know more or just talk about your privacy, write to me at hello@ handmadetateofmind.com

Dzień dobry!

Jeśli tu jesteś, to z pewnością znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przekazuję Ci dokument, w którym znajdziesz w jednym miejscu zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu http: / /www.handmadestateofmind.com

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Weronika Masztakowska prowadząca działalność, Social Stories Weronika Masztakowska, ul. Mazowiecka 23, 09-506 Brwilno Dolne, NIP 7742908425

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres hello@handmadestateofmind.com

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zapisując się do newslettera, składając zamówienie lub po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystam z narzędzi mailingowych MailerLite, aby wysłać do Ciebie newsletter. Wiąże się to z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.
 • Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies tej firmy. 
 • Korzystam z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, czy Tagi Google’a by kierować do Ciebie reklamy.  Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies tych firm.
 • Korzystam z integracji chatu Facebook, abyś mógł wysłać do mnie wiadomość. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies tej firmy. 
 • Korzystam z aplikacji Worpdress i jej wtyczek, abyś mógł korzystać z treści na mojej stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies tej firmy. 
 • Wyświetlam na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube itp. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies tych firm.
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube itp.
 • Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.
 • Tobie przysługują następujące prawa wynikające z wykorzystywania Twoich danych osobowych
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Social Stories Weronika Masztakowska, ul Mazowiecka 23, 09-506, Brwilno Dolne, NIP  7742908425

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i szeroko rozumianej prywatności możesz się ze mną skontaktować pod adresem email hello@handmadestateofmind.com

Jakie informacje o Tobie posiadam?

W zależności od celu mogę przetwarzać następujące informacje o Tobie:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres biznesowy,
 • numer nip,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w kierowanej do mnie korespondencji,
 • numer konta bankowego,
 • Adres IP,
 • zdjęcie (zdjęcie profilowe),
 • produkty, które oglądałeś,
 • szczegóły złożonych zamówień,
 • szczegóły porzuconych koszyków,
 • aktywność w stosunku do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności online.

Zakres przetwarzanych danych został precyzyjnie opisany w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje na ten temat są podane w dalszej części niniejszej polityki.

 

Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • rejestrujesz konto użytkownika,
 • składasz zamówienie
 • przesyłasz reklamacje lub odstąpisz od umowy,
 • zapisujesz się do newslettera lub listy osób zainteresowanych produktem,
 • dodajesz komentarz na stronie lub recenzji produktu,
 • skontaktujesz się ze mną.

Dodatkowo niektóre informacje o Tobie mogą być zbierane automatycznie przez narzędzia, z których korzystam:

 • mechanizm serwisu i systemu newslettera zbierają Twój adres IP,
 • mechanizm sklepu zbiera informacje o przeglądanych przez Ciebie produktach, szczegółach złożonych zamówień, w tym niezakończonych,
 • mechanizm systemu newslettera zbiera informacje o Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych do Ciebie w ramach newslettera, takich jak otwieranie wiadomości, klikanie linków itp.,
 • mechanizm logowania, aby uzyskać dostęp do chronionej części wzoru zapisuje Twoje pliki cookies
 • Google Analytics zbiera szereg informacji o tym, jak korzystasz z naszej witryny.
 • artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np.filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jakby użytkownik odwiedził inną witrynę.

Te witryny mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z zawartością osadzoną, w tym śledzenie interakcji z zawartością osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie.

 

Czy Twoje dane są bezpieczne? 

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

 

Z kim dzielę się Twoimi danymi osobowymi? 

Funkcjonowanie HANDMADE state of mind nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. Ja również z takich usług korzystam. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • WordPress.com i dostępne na stronie wtyczki –  w celu prawidłowego funkcjonowania strony 
 • OVH- dostawca hostingu, który zbiera informacje na serwerze
 • Shoplo.pl – w celu korzystania z systemu sprzedażowego oraz w celu korzystania z systemu mailingowego,
 • MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego
 • DHL, INPOST lub inne firmy odstawcze – w celu dostarczenia do Ciebie zamówionego produktu
 • IFIRMA SA – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
 • Ilona Iwaniak Biuro Rachunkowe – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.
 • BlueMedia S.A  – w celu przetwarzania płatności, niezbędnej do realizacji zamówienia.

 

Newsletter. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z naszą aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez kliknięcie linka w mailu z potwierdzeniem zapisywania się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

 

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

 Faktury. Jeżeli wystawiam Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Ponadto w razie potrzeby Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak policja, służby porządkowe, sądy, prokuratorzy.

 

Czy przekazuję Twoje dane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do krajów trzecich.

Przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi przechowujących dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Tarcza Prywatności lub stosowanie standardowych klauzul umownych.

 

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

Czy używam plików cookies i czym one są? 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.  ookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Na jakiej podstawie używam plików cookies? 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji lub dalsze korzystanie ze strony oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystywane są na stronie? 

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.

Cookies własne wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

 Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

 Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka i Google, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie strony Pixel Facebooka i tagi Google, które zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook i Google. Filmy z serwisu YouTube. Na stronie osadzam filmy pochodzące z serwisu YouTube, Vimeo oraz innych tego typu serwisów. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub innych tego typu serwisów.

 Funkcje społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłam wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres

0
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty