HANDMADE state of mind

Hej, jestem na urlopie,
ale ty nadal możesz korzystać ze sklepu i wzorów ❤️
15.09-11.10

Wzory na Drutach

W jakim formacie dostanę wzór? 

Wszystkie wzory są dostępne na stronie handmadestateofmind.com . Po dokonaniu zakupu otrzymasz kod dostępu, który umożliwi Ci zalogowanie się do zastrzeżonej części strony, na której znajduje się wzór? Aby korzystać ze wzorów wymagany jest dostęp do internetu. Wzór nie jest dostępny w formie pdf. 

Jak szybko uzyskam dostęp do wzoru? 

Kod dostępu do wzoru jest wysyłany natychmiast po potwierdzeniu dokonania płatności.

Czy mogę dostać wzór w formacie pdf?

Wszystkie wzory są dostępne online na stronie handmadestateofmind.com gdzie możesz z nich  skorzystać w każdym momencie.  Preferuję formę online dlatego, że:

 • umożliwia ona na bieżąco aktualizację i ulepszanie  wzoru, co nie jest możliwe w formacie pdf
 • umożliwia dostęp do wzoru w każdym momencie, kiedy masz dostęp do internetu, bez konieczności zabierania ze są wydrukowanych egzemplarzy
 • zależy mi na tym, aby w każdym aspekcie  działania myśleć ekologicznie – brak pdf’u, brak drukowania, brak ściętych drzew. 

Natomiast wzór jest napisany w taki sposób, że jeśli masz potrzebę otrzymania wzoru w formie pdf możesz go stworzyć dla siebie w łatwy sposób.  w tym celu skopiuj zawartość wzoru np. do pliku Word i zapisz go jako pdf. 

Nie otrzymałem pliku z kodem dostępu.  Co teraz?

Zacznij od sprawdzenia swoje folderu SPAM oraz zakładek z kategoriami  w swoje skrzynce odbiorczej.  Jeśli Ci się nie poszczęści, skontaktuj się ze mną albo poprzez Facebook Messanger, Instagram lub po prostu wyślij email na adres hello@handmadestateofmind.com z numerem zamówienia

Plik pdf z kodem dostępu zostanie ponownie wysłany na adres jakiego użyto przy dokonaniu zakupu.

W jaki sposób mam zalogować się do wzoru?

Dostęp uzyskasz w 3 prostych krokach

  • po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, na Twojego maila zostanie wysłany plik pdf zawierający link do strony wzoru oraz Kod Dostępu do chronionej części ze wzorem na tej stronie
  • kliknij w podany link, który przeniesie Cię na stronę wzoru
  • wpisz kod dostępu we wskazanym miejscu i wciśnij przycisk Pokaż Wzór

Czy muszę się podawać kod dostępu za każdym razem kiedy wejdę na stronę?

Nasza strona używa ciasteczek, które Cię identyfikują jako użytkownika. Jeśli zalogujesz się raz na stronie, ciasteczka zapamiętają tę informację na 14 dni, podczas których nie będziesz musiał się logować, jeśli korzystasz z tego samego urządzenia. 

Mój kod dostępu nie działa. Co powinienem zrobić?  

Skontaktuj się ze mną albo poprzez Facebook Messenger, Instagram lub po prostu wyślij email na adres hello@handmadestateofmind.com z następującymi informacjami:

 • numer zamówienia
 • kod, który próbujesz użyć

Jak długo jest ważny kod? 

Kod nie ma daty ważności. 

Ile razy mogę wpisać kod? 

Kod dostępu jest wielokrotnego użytku przez osobę, która zakupiła wzór

Czy mogę podzielić się kodem dostępu z innymi? 

Kod dostępu jest dedykowany tylko dla osoby, która go zakupiła. Rozpowszechnianie jest niezgodne z prawem.   Jak twórca, dzielę się z Tobą efektem końcowym mojej  wielogodzinnej pracy w postaci bardzo szczegółowego wzoru.  Mam nadzieję, że okażesz swoje uznanie poprzez skorzystanie ze wzoru oraz zachęcenie innych do dokonanie własnego zakupu.

Czy mogę zmienić kod dostępu?

Przykro mi, ale nie. Kod dostępu nie może zostać zmieniony

Wzór nie jest dostępny w formie pdf. Jest dostępny online. Natomiast jest napisany w taki sposób, że jeśli masz potrzebę otrzymania wzoru w formie pdf możesz go stworzyć dla siebie w łatwy sposób.  w tym celu skopiuj zawartość wzoru np. do pliku Word i zapisz go jako pdf. 

Utknąłem na wzorze I nie wiem co zrobić dalej. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?  

Jasne! Ja też nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Twoje gotowe dzieło. Skontaktuj się ze mną  poprzez Facebook Messenger, Instagram lub po prostu wyślij email na adres hello@handmadestateofmind.com i powiedz mi w czym problem! Chętnie pomogę!

 • Czy wzór zawiera video tutoriale?
  • TAK. Każda technika wykorzystana we wzorze ma swój film instruktażowy ❤️ 
  • Dodatkowe MASTERCLASS zawiera pełen film instruktażowy, który krok po kroku pokaże Ci jak wykonać projekt.
 • Gdzie mogę znaleźć tutoriale? 
  • większość tutoriali jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich na moim kanale YouTube  https://www.youtube.com/handmadestateofmind
  • spis wszyskich technik znajduje się wewnątrz wzoru wraz z linkami do odpowiednich tutoriali.

Knitting Patterns

What format a pattern will be in? 

All patterns are available on the handmadestateofmind.com website. While making a purchase you will receive an access code that will allow you to access the restricted section of the page with the pattern.  You need and internet access to be able to use the pattern. Pattern is not available in a pdf format. 

How fast will I receive an email with an access code? 

The email is sent instantly once the payment is confirmed. 

Can I get a pattern in a pdf format? 

All patterns are available online on handmadestateofmind.com website where you can easily access it anytime you want.  An online format of the pattern is preferred for the following reasons: 

 • it allows realtime update and improvements of the pattern which is not available with the pdf 
 • it allows you access the pattern anytime without a need to cary the print-outs.
 • I try to focus on ecology in every possible aspects – no pdf’s, no printing, no trees cut down 

However, the pattern is written in such a way that you can easily create a pdf for yourself if you wish so. In order to do so, just copy the content of the pattern into a eg. Word file and save it as pdf.  

I did not receive a pdf with an access code. What now? 

Start with checking your SPAM folder or category tabs. If no luck, please get in touch with me either via Facebook Messenger, Instagram or  just send an email to hello@handmadestateofmind.com with an order number

How many times I can use the access code? 

 • the access code can be used several times by the person that bought the pattern

How should I log in to the pattern? 

You will get an access in 3 simple steps

  • once your payment is confirmed you will receive a PDF file with an access code and link to the page with the pattern
  • click on the link in an email, it will take you to the pattern page
  • enter the code in the indicated section and press “SHOW PATTERN” button

Do I have to create an account to access patterns? 

No , you do not have to create an account. You just need to put in an access code received upon purchase. No other information is needed to use the pattern. 

Do I have to log in with access code each time I enter the page? 

Our website uses cookies that identify you as a user. Once you log in to the restricted section, cookies will keep this information for the next 14 days during which you will not have to log in again. 

My access code does not work. What should I do? 

Please get in touch with me either via Facebook Messenger, Instagram or  just send an email to hello@handmadestateofmind.com with the following information:

 • order number
 • access code you are trying to use

How long is the access code  valid? 

Your access code has no expiration date.

How many times I can use the access code? 

The access code can be used several times by the person that bought the pattern

Can I share my access code with others? 

Access code is intended only for the person that has purchased the pattern. Any distribution of it is illegal.  As a creator, I share with you a result of hours of hard work that you can experience in a form of a very detailed  pattern. I do hope that you will show appreciation to it by knitting it and encouraging others to make their own purchase.

Can I change my access code? 

Sorry but now, access code cannot be changed. 

The pattern doesn’t come with a pdf version. It is available only online.  However, it is written in such a way that you can easily create a pdf for yourself if you wish so. In order to do so, just copy the content of the pattern into a eg. Word file and save it as pdf.  

I got stuck with the pattern. Can I get any help with it? 

Sure! I also cannot wait to see your ready item! Just get in touch with me either via Facebook Messenger, Instagram or  just send an email to hello@handmadestateofmind.com and tell me what the problem is! Happy to help!

 • Are there video tutorials in the pattern? 
  • YES. Each technique used in the patterns comes with a video tutorial ❤️ 
  • on top of that MASTERCLASS comes withy a full step by step video tutorial that will explain you how to make your knitwear
 • Where can I find video tutorials? 
0
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty