knitting dictionary

słownik dziewiarski

 • k / k1 – knit / knit 1 stitch
 • p / p1 – purl / purl 1 stitch
 • k2tog – knit 2 stitches together
 • k1b – knit 1 stitch below
 • p1b purl 1 stitch below
 • ktb – knit through a back loop
 • ptb – purl through a back loop
 • ssk improved – slip, slip, knit
 • kfbknit front and back
 • pfbpurl front and back
 • s1p wyif –  slip 1 stitch purlwise with yarn in front 
 • s1p wyib –  slip 1 stitch pulrwise with yarn in back
 • MO – make 1 open 
 • M1L – make 1 left, Insert the left needle from front to back under the horizontal strand and knit it through the back loop
 • M1R –  make 1 right, Insert the left needle from back to front into the horizontal strand and knit it through the front loop
 • o.p / 1 o.p – oczko prawe / 1 oczko prawe
 • o.l / 1 o.l – oczko lewe / 1 oczko lewe
 • 2 o.p.r – 2 oczka przerobione razem na prawo
 • oczko podwójne p. – oczko podwójne prawe
 • oczko podwójne l. – oczko podwójne lewe
 • o.pt – oczko przekręcone prawe
 • o.lt – oczko przekręcone lewe
 • ulepszone ssk  -przełóż na prawo, przełóż na lewo, przerób razem na prawo
 • dod. z o.p  – przerób oczko prawe od przodu i od tyłu
 • dod. z o.lprzerób oczko lewe od przodu i od tyłu
 • przeł. wł. z przodu –  przełóż 1 oczko bez przerabiania z włóczką z przodu 
 • przeł. wł. z tyłu –  przełóż 1 oczko bez przerabiania z włóczką z tyłu 
 • MO – dodaj 1 oczko, przerabiając nitkę poprzeczną między oczkami
 • M1L –  dodaj 1 oczko, wkłuj lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerób na prawo od tyłu.
 • M1R – dodaj 1 oczko, wkłuj lewy drut od tyłu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerób na prawo od przodu