HANDMADE state of mind

Hej, jestem na urlopie,
ale ty nadal możesz korzystać ze sklepu i wzorów ❤️
15.09-11.10

list of
7 brands
to consider
if you are looking for
an ethical yarn

I always knew that if I were to knit I would do it with natural yarn only. Yet, since natural yarn is either animal or plant based,  it raises  ethical and moral concerns regarding its impact on animal well-being and impact on the environment during the production process. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) even goes as far as saying that animal-sourced yarn should not be used  whatsoever if you want your knitwear to be cruelty-free.  Our beloved cotton is also on the radar for the water  & chemical usage in the cultivation and  production processes. Many yarn producers start to be more conscious about those aspects or even have them as the  core  values.  Therefore they  also become more  transparent in sharing information and highlighting them in yarn descriptions. 

Whenever researching yarn for my next knitting project,  environmental impact is among my criteria.   I want to share with you a list of yarns and brands that got my attention in this aspect. At the same time I am conscious that we know as much as we are told and we are not told everything.  

Therefore this list should not be treated as an ultimate guide to ethical yarn but rather as one of the openings to the discussion about the role which the knitwear industry may or should play in the well-being of our planet.

lista
7 marek
do wzięcia pod uwagę, jeśli szukasz etycznych włóczek

Zawsze wiedziałem, że jeśli będę robić na drutach, to tylko z naturalnej włóczki. Ponieważ jednak  naturalna włóczka jest pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, budzi ona etyczne i moralne obawy dotyczące jej wpływu na dobrostan zwierząt i na środowisko podczas procesu produkcyjnego. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) posuwa się nawet do stwierdzenia, że przędza pochodzenia zwierzęcego nie powinna być w ogóle używana, jeśli chcesz, aby Twoja dzianina była wolna od okrucieństwa. Nasza ukochana bawełna jest również na celowniku pod względem zużycia wody i środków chemicznych w uprawach i procesach produkcyjnych. Wielu producentów przędzy zaczyna być bardziej świadomych tych aspektów, a nawet traktuje je jako podstawowe wartości. Dlatego też ich komunikaty stają się bardziej przejrzyste i te aspekty są podkreślaniu ich w opisach włóczek.

Kiedy szukam włóczki do mojego następnego projektu , jednym z kryteriów jest wpływ na środowisko. Chcę podzielić się z Wami listą włóczek i marek, które zwróciły moją uwagę w tym aspekcie. Jednocześnie mam świadomość, że wiemy tyle, ile nam powiedziano i nie powiedziano nam wszystkiego.

Dlatego lista ta nie powinna być traktowana jako ostateczny przewodnik po etycznej włóczce, ale raczej jako jeden ze wstępów do dyskusji na temat roli, jaką przemysł dziewiarski może lub powinien odgrywać w dobrobycie naszej planety.

Sandnes Garn

Sandnes Garn is a Norwegian brand that sources most of the raw material from Uruguay.  I personally had a chance to create with Sunday, Alpakka and Thynn Silk Mohair yarns coming from their collection. Out of these three the biggest attention comes to Sunday yarn that is 100% merino wool. 

Merino husbandry has been strongly criticised in recent years for using mulesing practice which  is the removal of strips of wool-bearing skin from around the breech of a sheep. The discussion is very vivid as such mulesing aims to prevent merino sheep from being infected with the parasitic infection flystrike.  At the same time it is very often done without any anesthetics and is very painful for the animal. 

Sandnes Garn claims that the raw material for Sunday yarn comes from sheep that has not been subject to mulesing.

Hodowla merynosów była w ostatnich latach mocno krytykowana za stosowanie praktyki mulesingu, która polega na usuwaniu pasków wełnianej skóry z tylnej części ciała owiec. Dyskusja jest bardzo żywa, ponieważ mulesing ma na celu zapobieganie zakażeniu owiec merynosów muszycą. Jednocześnie odbywa się to bardzo często bez środków znieczulających i jest bardzo bolesne dla zwierzęcia.

Sandnes Garn twierdzi, że surowiec na włóczkę Sunday pochodzi od owiec, które nie były poddawane mulesingowi. 

shop: Sandnes Garn

check my BASIC MERINO SET knitting pattern

kupuj: Czas zamotać

sprawdź wzór  na drutach BASIC MERINO SET 

Wool & the Gang

If you knit, you must have heard about Wool and The Gang brand that aims to “inspire the next generation of makers by reinvention of the craft experience”. They are definitely recognised by their chunky  Crazy Sexy Wool, but in terms of ecological impact there are two other yarns that should be in the spotlight.  Those being: Billie Jean Yarn and Lil’ Heal the Wool.

Billie Jean Yarn is ” leftover denim. Offcuts get scooped up and re-spun. Billie Jean saves 20,000 litres of water for every kilogram of upcycled denim.

Lil’ Heal the Wool repurposes excess fibres that would otherwise be lost in the spinning and dyeing process. The excess is swept  and re-spun to create a unique, eco-friendly yarn. Plus part of the income coming from selling this yarn is donated to climate change fights.

Jeśli robisz na drutach, na pewno słyszałeś o marce Wool and The Gang, której celem jest „zainspirowanie następnego pokolenia twórców poprzez ponowne odkrywanie rzemiosła”. Ich znak rozpoznawczy to  zdecydowanie gruba włóczka Crazy Sexy Wool, ale pod względem wpływu na środowisko są jeszcze dwie inne włóczki, które powinny być w centrum uwagi. Są to: Billie Jean Yarn i Lil ‘Heal the Wool.

Billie Jean Yarn to „resztki dżinsu. Ścinki są zbierane i ponownie skręcane w przędze. Billie Jean oszczędza 20 000 litrów wody na każdy kilogram upcyklingowanego dżinsu.

Lil ‘Heal the Wool wykorzystuje nadmiar włókien, które w innym przypadku zostałyby utracone w procesie przędzenia i farbowania. Nadmiar jest zamiatany i ponownie skręcany, aby stworzyć wyjątkową, przyjazną dla środowiska włóczkę. Część dochodu ze sprzedaży tej włóczki jest przeznaczona na walkę ze zmianami klimatycznymi.

CaMaRose

CaMaRose is a Danish yarn wholesaler established in 2010 as a single woman company by Trine Bertelsen.  As found on her website, Trine  has chosen to work with suppliers who comply with ethical and environmental rules towards animals and the environment in the production of yarn. And that is definitely reflected in the selection of yarns they sell.

You can find there Økologisk Sommerlund  or Økologisk Hverdagsuld yarn that have a Standard  100 Oeko-Tex Certificate. And my favourite one  Snefnug yarn (55% alpaca, 35% cotton, 10% merino), which contains non mulesed wool. 

shop: CaMaRose

CaMaRose to duński dystrybutor przędzy, firma założona w 2010 roku przez Trine Bertelsen jako jednoosobowa firma kobieca.  Trine pisze na swojej stronie, że  zdecydowała się współpracować z dostawcami, którzy podczas produkcji przędzy przestrzegają zasad etycznych i środowiskowych wobec zwierząt i środowiska. A to z pewnością znajduje odzwierciedlenie w doborze sprzedawanych przez nich włóczek.

Można tam znaleźć włóczkę Økologisk Sommerlund lub Økologisk Hverdagsuld, które posiadającą Certyfikat Standard 100 Oeko-Tex. I moja  ulubiona włóczka Snefnug (55% alpaka, 35% bawełna, 10% merino), która zawiera wełnę owiec, które nie były poddane mulesingowi. 

shop: CaMaRose

kupuj: Ovczarnia

Önling

Önling, similarly to CaMarose, is a Danish company that has sustainability at the core of their values. 

Önling produces and sells its own yarns, produced at a family-run yarn spinning mill in Italy. The yarn is sustainably produced and meets several organic standards  including Defra Animal Welfare or Caregora (angora).

In their collection you will find Sustainable Merino yarn, and its mix with angora and cashmere. 

I personally didn’t have a chance yet to create with their yarn as it comes with a high price tag. But I am definitely planning to do it in the future. 

Önling, podobnie jak CaMarose, jest duńską firmą, która stawia na zrównoważony rozwój jako swój cel.

Önling produkuje i sprzedaje własne włóczki, produkowane w rodzinnej przędzalni we Włoszech. Przędza jest produkowana w sposób zrównoważony i spełnia kilka norm ekologicznych, w tym Defra Animal Welfare lub Caregora (angora).

W ich kolekcji znajdziecie włóczkę Sustainable Merino oraz jej mieszankę z angorą i kaszmirem.

Osobiście nie miałem jeszcze okazji tworzyć z ich włóczki, ponieważ ma dość wysoką cenę. Ale zdecydowanie planuję to zrobić w przyszłości.

shop: Önling

kupuj: Önling

Yarn & Colors

Cotton is well known for its great ability to dye and you can definitely see that in the cotton collection by Yarn and Colors!

Must Have and Super Must Have is a 100% mercerized cotton that comes with a Standard  100 Oeko-Tex Certificate and a broad variety of colour shades.

Definitely my choice for a summer knitting.

Bawełna jest dobrze znana z tego, że świetnie się farbuje, co na pewno widać w kolekcji bawełny Yarn and Colours!

Must Have i Super Must Have to 100% merceryzowana bawełna, która posiada Certyfikat Standard 100 Oeko-Tex i szeroką gamę odcieni.

Zdecydowanie mój wybór na lato.

shop: Yarn and Colors 

check my knitting pattern SUMMER TREAT TOP

kupuj: Woolloop

sprawdź wzór na drutach  SUMMER TREAT TOP

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

Yarnundyed

Yarnundyed is my go-to-place when I need 100% natural yarn for dyeing.  

As they say their mission is “to supply the very best quality natural fibre yarns, sourced from reliable material suppliers with best practice in relation to animal husbandry and the environment”.

You will find there everything from merino, through alpaca to cashmere and silk and in various weights. 

 

Yarnundyed to mój sklep, kiedy potrzebuję 100% naturalnej włóczki do farbowania.

Jak mówią, ich misją jest „dostarczanie najwyższej jakości przędz z włókien naturalnych, pochodzących od sprawdzonych dostawców  z najlepszymi praktykami w zakresie hodowli zwierząt i środowiska”.

Znajdziecie tam wszystko, od wełny z merynosa, przez alpakę, po kaszmir i jedwab w różnych grubościach.

shop: Yarnundyed

check my MITTENS knitting pattern

kupuj: Yarnundyed

sprawdź mój wzór na drutach MITENKI

I have to admit that I am constantly amazed how big the knitting community is! and at what speed it is growing. Therefore, I think  it is more important than ever that we start discussion on our ecological footprint, as there is much that we can be proud of already and  inspire others and much that we can still learn.

So, given the topic of this blog post, my first questions for you would be:

    • what is your current standpoint on knitting vs the environment? 

    • what other yarn would you add to the list?

Let’s start the thread below! and also feel free to reach out via my social channels.

Muszę przyznać, że ciągle jestem zdumiony, jak duża jest społeczność osób robiących na drutach! i z jaką prędkością ta społeczność rośnie. Dlatego uważam, że jest to teraz ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd, aby rozpocząć dyskusję na temat naszego śladu jaki zostawiamy na środowisku, ponieważ jest wiele rzeczy, z których możemy już być dumni i inspirować innych, a także wiele, których wciąż możemy się nauczyć.

Tak więc, biorąc pod uwagę temat tego wpisu na blogu, moje pierwsze pytania do Ciebie brzmiałyby:

  • jakie jest Twoje obecne stanowisko w kwestii robienia na drutach vs środowiska?
  • jaką inną włóczkę dodałabyś do listy?

Zacznijmy wątek poniżej! i zachęcam do kontaktu za pośrednictwem moich kanałów społecznościowych.

0
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty