HANDMADE state of mind

Hej, jestem na urlopie,
ale ty nadal możesz korzystać ze sklepu i wzorów ❤️
15.09-11.10

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

how to hand dye
speckled yarn?

There are countless gorgeous yarns all over the world that will take your breath away!

But nothing can really compare to a hand dyed yarn! By you! At home! Exactly the way you like it ! And in the colours you like!

There are  several techniques to dye yarn depending what effect you want to achieve. The most common and most spectacular  being steam dyeing using acid dyes to create speckles. And this is what I want to show you today. 

jak zafarbować wełnę na wiele kolorów?

Liczba przepiękny, zapierających dech w piersi włóczek na świecie nie zna granic!

Ale nic nie może się równać z ręcznie farbowaną włóczką! Prze Ciebie! W domu! Tak jak ci się najbardziej podoba! I w kolorach, które najbardziej lubisz!

Są różne sposoby farbowania włóczek w zależności od tego jaki efekt chcesz uzyskać. Ten najbardziej popularny i spektakularny  to farbowanie na parze przy użyciu barwników kwasowych, aby stworzyć efekt różnokolorowych plamek. I ten właśnie sposób chce Ci dzisiaj pokazać.

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

what are the acid dyes?

First things first! Don’t be alarmed by the name—the only acid involved is the white vinegar that you add to the dye bath 🙂 

Extremely brilliant and colorfast, acid dyes are highly concentrated, powdered hot water dyes. You can either use them to  produce level, uniform color during immersion dyeing or a speckled effect in steam dyeing.  They  won’t bleed or fade with washing.

Acid dyes can be used with the following fibers:  nylons, wool, alpaca, silk, cashmere, feather. However, they will not work for plant fibers such as cotton.

I used  Jacquard Acid Dyes in the following colours:

 • 620 Hot Fuchsia
 • 635 Brown
 • 613 Purple
 • 636 Gold Ochr

czym są barwniki kwasowe?

Uporajmy się z tym na samym początku! Nie przestrasz się nazwy –  jedyny kwas z jakim będziesz miał do czynienia to ocet, który użyjesz podczas farbowania 🙂

Barwniki kwasowe wymagają gorącej wody do farbowania. Mają konsystencję proszku i zapewniają nasycone kolory i szybkie barwienie. Możesz ich użyć, aby stworzyć jednolity kolor poprzez zanurzenie włóczki w wodzie. Lub stworzyć efekt różnokolorowych plamek przy farbowaniu na parze. Barwniki nie barwią i nie blakną podczas prania.  

Barwniki kwasowe można używać do farbowania nastepujących włókien: nylon, wełna, alpaka, jedwab, kaszmir, pióra. Niestety, nie można ich używać do farbowania włókien pochodzenia roślinnego np bawełny.

Ja użyłam Jacquard Acid Dyes w następujących kolorach:

 • 620 Fuksja
 • 635 Brązowy
 • 613 Fioletowy
 • 636 Złota Ochra

 

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

what yarn is
the best for dyeing?

Always go for a natural yarn such as wool, alpaca, merino, silk. They dye the best!

My type is a SUPERWASH wool that dyes very well and does not shrink or felt subject to heat due to the chemical process it undergoes.

 I used  100%  superwash extrafine merino wool yarn 

For the best selection of yarns to dye pop to Yarn Undyed. They offer all weights and compositions! You will love it! And  they ship to UK, EU, USA.

jaka włóczka jest
najlepsza do farbowania?

Zawsze wybieraj naturalne włóczki, takie jak wełna, alpaka, merino, jedwab. One farbują się najlepiej!

Mój wybór pada na włóczkę typu SUPERWASH, która  barwi się bardzo dobrze i nie zbiega się pod wpływem ciepła, dzięki specjalnemu procesowi chemicznemu, któremu jest poddawana. 

Ja użyłam 100% wełny merino superwash. 

Według mnie, najlepszą ofertę włóczek przeznaczonych do farbowania znajdziesz u Yarn Undyed. Oferują wszystkie grubości i rodzaje włókien! I zapewniają wysyłkę do UK, EU i USA. 

 

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

what else will you need
to dye yarn?

To conduct the dyeing process in a successful and safe way, you will also need: 

 • stainless steel or enamel steamer pot  
 • cling film  to protect the working space
 • spatula or a fork  to measure and distribute dyes
 • rubber gloves  to protect your hands from getting dyed
 • white vinegar to fix the dyes

co jeszcze będzie Ci potrzebne
do farbowania wełny?

Aby proces farbowania zakończył się sukcesem i odbył się w bezpieczny sposób, potrzebujesz jeszcze:

 • garnek do gotowania na parze ze stali nierdzewnej lub emaliowany
 • folię spożywczą  do zabezpieczenia powierzchni
 • szpatułkę lub widelec  do odmierzania i nakładania barwnika
 • gumowe rękawiczki  aby chronić ręce przed zabarwieniem
 • ocet do utrwalenia barwników

let's do it!
yarn dyeing process

do dzieła!
proces farbowania włóczki

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

1.

Before dyeing, tie your yarn loosely in a skein.

Then, give your yarn a 30 min bath in a room temperature  water  with a a bit of detergent eg. washing liquid.

Zanim przystąpisz do farbowania, luźno zwiąż swoją włóczkę.

Następnie, zanurz ją na 30 min w wodzie w temperaturze pokojowej  z dodatkiem detergentu np płynu do mycia naczyń. 

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

2.

While your yarn is taking a bath, cling-film surface  on which you will dye your yarn. It might get dirty so cover as much as possible.

Gently lift out the yarn from the bath and squeeze out as much water as you can without wringing.   Then lay down your yarn evenly so you have easy access to all the strands. 

W czasie kiedy włóczka się moczy, rozłóż folię spożywczą na powierzchni, na której będziesz farbować włóczkę.  Farbowanie może się okazać brudną robotą, dlatego zabezpiecz możliwie największą przestrzeń. 

Delikatnie wyjmij włóczkę, wyciśnij nadmiar wody ale bez wykręcania włóczki. Następie rozłóż ją równomiernie tak, abyś miał łatwy dostęp do wszystkich nitek. 

3.

Fun time! decide how you want to mix colours!

Use spatula or a  fork to sprinkle your yarn with dyes.

I applied brown, purple, fuchsia and a  dash of gold  on 12h & 6h and  gold and purple on 3h & 9h

Remember! These dyes are very concentrated, so add the dye one toothpick drop at a time. It is easier to add more later on than remove the excess. 

 Alos, colours will break during the steaming process so it is good practice to leave some space between different colours. They will blend anyway. 

Czas na zabawę! zdecyduj jak  pomieszać kolory. 

Użyj szpatułki lub widelca, aby rozsypać barwniki na włóczce. 

Ja dodałam brązowy, fioletowy  i odrobinę złotego na godzinie 12 i 6 oraz złoty i fioletowy na 3 i 9. 

Pamiętaj! te barwniki są bardzo skondensowane, więc używaj tylko odrobinki na raz. Łatwiej póżniej dołożyć, niż usunąć nadmiar. 

Dodatkowo, barwniki się rozpłyną w trakcie gotowania na parze, więc zostaw trochę miejsca pomiędzy kolorami. One i tak się pomieszają.

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

4.

Fill a steamer pot with a few inches of water. Bring the water to a boil, then set a steamer basket over it. 

Once you complete applying dyes, it is time to place your yarn in a steamer pot in the basket. Make sure that yearn does not touch the water.  Keep on heating it slowly just below boiling temperature for 30 min. 

After this time, take the pot off the heat and let the yarn cool down in it to the room temperature.

 

Napełnij garnek do gotowania na parze wodą. Zagotuj wodę i umieść nad nią wkładkę do gotowania na parze. 

 Kiedy skończysz nakładać barwniki, czas umieścić włóczkę we wkładce. Upewnij się, że włoczka nie dotyka wody. Podgrzewaj cały czas wodę, utrzymując temperaturę lekko poniżej temperatury wrzenia przez około 30 min. 

Po tym czasie, zdejmij garnek z ognia i pozwól, aby włóczka ostygła do temperatury pokojowej. 

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe

5.

You are almost there. Now it is time to rinse the yarn. Use lukewarm water for that. If you use cold or hot water, your yarn might felt. And that is something you do not want. 

While rinsing your yarn, add tablespoon of vinegar to the water  to fix the dye.

 Rinsing yarn will get rid of any excess dye that did not get set into your yarn. Just  hold it under running water, gently moving the fibers around, until the water runs clear

Finally, gently squeeze out as much water as you can without wringing

Now you just have to lay  it down to dry  and you can enjoy your very own hand dyed skein of yarn!

Już prawie koniec. Teraz należy wypłukać włóczkę. Użyj do tego letniej wody. Jeśli użyjesz wody zimnej lub gorącej, włóczka może się skurczyć. A tego byś nie chciał. 

Podczas płukania włóczki, dodaj łyżkę octu do wody, aby utrwalić barwniki. 

Podczas tego zabiegu pozbędziesz się również nadmiaru barwnika, który się nie związał z włóczką. Trzymaj włóczkę pod bieżącą wodą, delikatnie przekładaj nitki, aż woda zrobi się czysta. 

Następnie, delikatnie wyciśnij nadmiar wody z włóczki, ale bez jej wykręcania. 

Teraz tylko rozłóż włóczkę ,aby mogła wyschnąć i możesz się cieszyć samodzielnie zafarbowanym motkiem!

hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
hand dyes yarn, ręcznie farbowana włóczka, how to hand dyed yarn, jak farbować włóczkę, acid dyes, barwniki kwasowe
0
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty