HANDMADE state of mind

Hej, jestem na urlopie,
ale ty nadal możesz korzystać ze sklepu i wzorów ❤️
15.09-11.10

where to begin?

well, few years ago, while strolling through London on a summery yet chilly evening, I shaped  very first idea of HANDMADE State of Mind and have been working on this concept since then.

gdzie zacząć?

a więc, kilka lat temu spacerując po Londynie w letni ale chłodny wieczór, stworzyłam zalążek pomysłu HANDMADE State of Mind i od tamtego czasu pracowałam nad tym konceptem.

premium fibers.

100% natural yarn! That is the  signature of HANDMADE state of mind.  Our beloved fibers include:  merino wool, alpaca, cotton and their blends with silk and mohair. 

najlepsze włókna.

100% naturalne włókna! To jest znak rozpoznawczy HANDMADE state of mind. Nasze ukochane włókna to m.in:  wełna merino, alpaka, bawełna oraz ich mieszanki z jedwabiem i moherem. 

consciousness.

My goal is to use only best natural yarns sourced from reliable suppliers with best practice in relation to husbandry (cruelty free)  and respect towards environment.

świadomość.

Chcę tworzyć tylko z najlepszych naturalnych włókien pochodzących od sprawdzonych dostawców, którzy stosują najlepsze praktyki hodowli zwierząt ( cruelty free) i dbałości o środowisko. 

slow.

Every ready-to-wear to piece is made specially upon your order. Due to the hand knitted production process, their availability is very limited and therefore very unique. There is no mass production ay HANDMADE state of mind.  You prefer to knit on your own? Make yourself comfortable and enjoy our knitting patterns. Take your time. They say “knitting is my yoga”.

powoli.

Każdy model z kolekcji gotowej do noszenia jest robiony specjalnie na twoje zamówienie. Ze względu na proces produkcji, którym jest robienie na drutach, ich dostępność jest bardzo ograniczona, a dzięki temu każdy z nich jest wyjątkowy. W HANDMADE state of mind nie uznajemy masowej produkcji.  Wolisz robić na drutach samemu? Usiądź wygodnie i wybierz jeden z naszych wzorów. Nie śpiesz się. Mówią, że ” robienie na drutach jest jak yoga”. 

creativity.

HANDMADE State of Mind is here to spark this creative drive that is inside you! Try, experiment, be spontaneous, have fun, create!

kreatywność.

HANDMADE State of Mind  jest tutaj, aby pomóc Ci wydobyć Twoje Kreatywne! Spróbuj, eksperymentuj, bądź spontaniczny, baw się, twórz!

control.

HANDMADE State of Mind is about who we are, how we live and what choices we make every day to shape world around us. It is about being in control of your life and not being afraid of what might seem to be extreme.

kontrola.

HANDMADE state of mind jest o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jakich wyborów dokonujemy każdego dnia w kształtowaniu świata wokół nas. Kontroluj swoje życie i nie bój się sięgać po rzeczy, które  na pierwszy rzut oka wydają się być niemożliwe. 

0
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty