easy knitting by HANDMADE state of mind

I got you covered!

All techniques used in my patterns are supported with video tutorials. 

 

Masz pełne wsparcie!

Każda technika użyta w moich wzorach ma swój film instruktażowy. 

easy knitting by
HANDMADE state of mind

Cast on || Nabieranie oczek

TUBULAR CAST ON || CYLINDRYCZNE NABIERANIE OCZEK

BASIC CAST ON || PODSTAWOWE NABIERANIE OCZEK

BEST CAST ON METHOD – SHOPLIKE RIBBING || ŚCIĄGACZE JAK ZE SKLEPU

Stitches || Rodzajek oczek

PURL STITCH || OCZKO LEWE

KNIT STITCH || OCZKO PRAWE

PURL THROUGH A BACK LOOP || PRZEKRĘCONE OCZKO LEWE

KNIT THROUGH A BACK LOOP  || PRZEKRĘCONE OCZKO PRAWE

KNIT ONE STITCH BELOW aka FISHERMAN RIB STITCH ||  PRZERABIANIE OCZKA PRAWEGO PONIŻEJ

SLIP A STITCH PURLWISE WITH YARN IN FRONT || ZDJĄĆ OCZKO JAK DO PRZEROBIENIA NA LEWO NITKA Z PRZODU

SLIP A STITCH KNITWISE WITH YARN IN BACK || ZDJĄĆ OCZO JAK DO PRZEROBIENIA NA PRAWO NITKA Z TYŁU

SLIP A STITCH PURLWISE WITH YARN IN BACK || ZDJĄĆ OCZKO JAK DO PRZEROBIENIA NA LEWO NITKA Z TYŁU

Stitches increase || Dodawanie oczek

THROUGH A BACK LOOP TECHNIQUE || DODANIE OCZEK OD TYŁU

MAKE ONE OPEN || OTWARTE OCZKO DODANE

YARN OVER || NARZUT

MAKE ONE RIGHT AND MAKE ONE LEFT || OCZKO DODANE W PRAWĄ I LEWĄ STRONĘ

KFB & PFB TWO  || PRZERABIANIE OCZKA PRAWEGO I LEWEGO OD PRZODU I TYŁU

Stitches decrease || Zdejmowanie oczek

KNIT TWO STITCHES TOGETHER || PRZERABIANIE DWÓCH OCZEK PRAWYCH RAZEM

KNIT IMPROVED || PRZERABIANIE DWÓCH PRAWYCH OCZEK RAZEM TECHNIKĄ “2 X ZDEJMIJ BEZ PRZERABIANIA, PRZERÓB RAZEM”

PURL TWO STITCHES TOGETHER || PRZERABIANIE DWÓCH OCZEK LEWYCH RAZEM

PURL TWO STITCHES TOGETHER THROUGH THE BACK LOOP || PRZERABIANIE DWÓCH OCZEK LEWYCH RAZEM OD TYŁU

Binding off || Zamykanie oczek

BASIC BINDING OFF || PODSTAWOWE ZAMYKANIE OCZEK

TUBULAR BINDING OFF || CYLINDRYCZNE ZAMYKANIE OCZEK

Additional techniques || Dodatkowe techniki

MAGIC LOOP || PRZERABIANIE NA OKRĄGŁO

GERMAN SHORT ROWS || KRÓTKIE RZĘDY NIEMIECKIE

CONTINUE SLEEVES WITHOUT SEWING || DORABIANIE RĘKAWÓW BEZ SZYCIA

SEAMLESS NECKBAND / PICKING UP STITCHES || DORABIANIE KOŁNIERZA BEZ SZYCIA / PODBIERANIE OCZEK

COLOUR CHANGE WHILE WORKING INCREASE || ZMIANA KOLORU PRZY DODAWANIU OCZEK

JOGLESS STRIPES IN ROUND || PASKI W OKRĄŻENIACH BEZ PRZESUNIĘĆ

ICORD || SZNUREK DZIERGANY

TASSELS || FRĘDZLE

PERFECT FOLDED NECKBAND || IDEALNY PODWÓJNY KOŁNIERZYK

PUTTING STITCHES ON HOLD || ZABEZPIECZANIE OCZEK