HANDMADE state of mind

before you start knitting, advices for beginner knitters, how to start knitting, jak zacząć robić na drutach, rady dla początkujących robienie na drutach, co powinnam wiedzieć zanim zacznę robić na drutach,

7 things you should know before you start knitting

Knitting is a very rewarding and fun activity. But if you do not know how to start knitting, your first experience can be daunting.  That is why, check my top 7 advices that every knitting beginner should hear when asking “how to start knitting?”.

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz robić na drutch

Robienie na drutach to zajęcie, które daje bardzo dużo satysfakcji i radości. Ale jeśli nie wiesz od czego zacząć, Twoje pierwsze doświadczenie może być bardzo zniechęcające. Dlatego, sprawdź moich 7 rad, które powinna usłyszeć każda osoba zaczynająca swoją przygodę z dzierganiem, kiedy zadaje pytanie “jak zacząć robić na drutach?”.

magic loop, german short rows, ssk knitting, knitting for beginners, start knitting, jak zacząć robić na drutach, robienie na drutach

1. circular needles RULES!

When knittin, you come across three types of knitting needles:  straight needles, circular needles and double pointed needles.  Circular needles are made to knit your project in the round but you can also knit flat on them. Additionally, the best circular knitting needles allow you to  attache and unattached knitting tips to and from the cable. We call such needles interchangeable knitting needles. Thanks to that you can easily control the size of your needles and adjust cable length to the dimension of your project. Therefore, circular knitting needles are the most universal type of all.

Knitting in the round is also considered much much easier than flat knitting as you do not have to worry  about the edge stitches, same tension for knit and purl stitches or sewing your project.  Also, most of your project comfortably rests on the cable so knitting needles are much later and easier to work on. 

Third type of needles, double pointed needles, are made to knit in round smaller pieces of garments such as socks or sleeves. However, since you knit on 5 needles at the same time, it can be challenging for the beginners. 

In search of perfect knitting needles? Check WE ARE KNITTERS .  With a  MGMYJIEXI discount code you get  whooping  12$ / 50pln on your shopping.

1. druty na żyłce RZĄDZĄ!

Jeśli robisz na drutach, to spotkasz się z trzema głównymi rodzajami drutów:  druty proste, druty na żyłce i druty pończosznicze. Druty na żyłce są docelowo stworzone do przerabiania w okrążeniach ale można bez problemu również przerabiać nimi w rzędach. Dodatkowo, najlepsze modele pozwalają na wymianę końcówek na różne grubości oraz  żyłek na dłuższe lub krótsze, dzięki temu możesz dopasować długość drutów do obwodów twojego projektu.Dlatego druty na żyłce to najbardziej uniwersalny model drutów. 

Przerabianie w okrążeniach dla wielu osób jest łatwiejsze niż przerabianie w rzędach, ponieważ nie musisz martwić się o ładne oczka brzegowe, równe wykonanie oczek prawych i lewych czy zszywanie robótki.  Poza tym, większa część Twojej robótki spoczywa na żyłce, zamiast na drucie, dzięki czemu robi się na nich lżej niż na drutach prostych. 

Trzeci rodzaj drutów, druty pończosznicze, są stworzone do przerabiania w okrążeniach mniejszych części garderoby np. skarpetek lub rękawów swetra. Ale ponieważ pracujesz, aż na 5 drutach na raz, takie druty mogą stanowić wyzwaniem dla osób początkujących. 

Szukasz drutów idealnych dla siebie? Zajrzyj do WE ARE KNITTERS .  Z kodem MGMYJIEXI dostajesz aż 50pln na swoje zakupy.

2. patterns for flat knitting are not the same as in round.

Let’s start with explaining what is flat knitting and what is knitting in round. In flat knitting you knit in rows alternating between the right and wrong side of the project to create a flat piece of garment such as scarf, back or front of your sweater that later on you need to sew together. In round, however, you knit only on the right side of the project. That is the result of connecting the beginning and the end of the project into a so-called Magic Loop. 

For that reason, knitting in round is ideal for tubular pieces of garment such as sweaters, hats as you already give them such shape while knitting. 

Therefore, because of this technical difference, in order to be able to use a pattern designed to knit flat to knit in round you have to “translate it”. For example, stockinette stitch is worked by knitting on the right side and purling on the wrong side. While in rounds you only knit on the right side in all the rounds.

In conclusion, before you start knitting double check if the pattern is designed for flat knitting or knitting in round.

Lear to knit in round with my  Magic Loop video tutorial. 

2. wzory do przerabianie w rzędach są inne niż do przerabiania w okrążeniach.

Zacznijmy od wytłumaczenia czym jest dzierganie w rzędach i dzierganie w okrążeniach. W rzędach oczka są przerabiane raz na prawej, raz na lewej stronie robótki i  dzięki temu tworzysz płaski element garderoby np szalik lub przód i tył swetra, które później należy ze sobą zszyć. Natomiast w okrążeniach przerabiasz cały czas na prawej stronie. Powodem tego jest to, że  początek i koniec  robótki łączy się ze sobą w tzw Magic Loop. 

Z tego powodu, taki sposób przerabiania jest idealny dla części garderoby, które mają kształt cylindryczny  np swetry, czapki, ponieważ od razu nadawany jest im taki kształt. 

Dlatego, aby uzyskać ten sam efekt wzoru przerabianego w rzędach, przerabiając go w okrążeniach , wzór należy “przetłumaczyć”.  Np. aby uzyskać ścieg dżersejowy, w rzędach przerabiasz oczka prawe na prawej stronie, lewe na lewej, a w okrążeniach przerabiasz tylko oczka prawe.   

Reasumując, zanim przystąpisz do robienia na drutach upewnij się w jakim stylu jest napisany wzór.

Naucz się robić  na drutach w okrążeniach z moim tutorialem Magic Loop.

126968643

3. count it! gauge matters.

Precision is the key in knitting. And the first step to achieve that is to count  how many stitches you need to cast on to create the desired pattern and size. So what is a gauge? Gauge tells us the number of stitches in width and rows in height knitted with the yarn and in the specific pattern.  Most often this calculation is made on a 10×10 cm ( 4×4 in) square.

You might be surprised but knitting requires a solid basis in maths. And  there are also moments when an excel file comes handy. 

That is why, you should start knitting your each new project by defining measurements of your piece of garment, knitting a gauge and counting the required number of stitches and rows. 

Never skip this step as frogging is more than certain.

Check my knitting patterns to find out how gauge is presented. 

3. przelicz to! próbka ma znaczenie.

 Robienie na drutach wymaga precyzji. A jej pierwszym krokiem  jest wyliczenie na ilu oczkach musimy dziergać, aby wyszedł nam upragniony wzór i rozmiar. Czym jest próbka?  Próbka odnosi się do liczby oczek na szerokości i liczby rzędów na wysokości przerobionych daną włóczką i wzorem.  Przeważnie wyliczy się to na kwadracie  o wymiarach 10 x 10cm. 

Możecie się zdziwić, ale robiąc na drutach, nie obędzie się bez solidnych podstaw z matematyki. A i są momenty, kiedy excel jest bardzo pomocny.  

Z tego powodu, każdy nowy projekt powinien zacząć się od określenie wymiarów tworzonej garderoby,  wykonania próbki i przeliczenia liczby wymaganych oczek i rzędów.

Nigdy nie pomijaj tego kroku, bo prucie robótki gwarantowane 😉

Sprawdź moje wzory, aby zobaczyć jak przedstawiane są informacje o próbce. 

4. go chunky. but not too chunky.

What yarn to choose to start knitting? The most common question. Each yarn has its weight that ranges from lace to chunky. In addition, each weight has its recommended knitting needles size. The thinner yarn the smaller size of the needles, the thicker yarn the bigger size of the needles. The thinner yarn the more stitches and rows you have to knit. The thicker yarn the less stitches and rows you have to knit. 

That is why, when choosing your first knitting needles try to avoid extreme values, meaning do not go for 2mm ( US 6) but also do not choose 20mm ( US 36). I personally would recommend size between 6mm (US10)  – 10mm (US15) for the beginners. 

Knitting with yarn matching those knitting needles sizes is a pure joy!

Still do not know where to start? Choose  The Petite Wool yarn. With a  MGMYJIEXI discount code you get  whooping  12$ / 50pln on your shopping.

4. zacznij grubo. ale nie za grubo.

Jaką włóczkę powinny wybrać osoby zaczynające swoją przygodę na drutach? Najczęściej pojawiające się pytanie. Każda włóczka ma swoją grubość. Niektóre są bardzo cienkie a niektóre bardzo grube.  Do grubości włóczki dobiera się pasującą grubość drutów.  Im cieńsza włóczka, tym cieńsze druty i więcej oczek i rzędów trzeba przerobić. Im grubsza włóczka tym grubsze druty i mniej oczek i rzędów trzeba przerobić. 

Każda włóczka zawiera informację o rekomendowanej grubości drutów.

Dlatego,  wybierając swoje pierwsze druty unikaj wartości ekstremalnych, czyli unikaj drutów o grubości 2mm, ale też nie wybieraj grubości 20mm. Osobom początkującym polecam grubość drutów pomiędzy 6mm a 10mm. 

Robienie na drutach  na włóczce, która odpowiada takim drutom to czysta przyjemność!

Cały czas nie wiesz od czego zacząć? Wybierz włóczkę The Petite WoolZ kodem MGMYJIEXI dostajesz,  aż 50pln na swoje zakupy.

5. practice before you start knitting!

I know this feeling too well! You have a pattern for this gorgeous sweater, your yarn order has just arrived, Netflix is on, you are comfortable on your sofa and you are ready to starting knitting!

I also know this feeling when in the middle of the project I have to frog it because I made a mistake, I struggle with a technique I never used before, I do not understand pattern and stitches are not even. And as a result instead of gorgeous sweater I lost a lot of time, destroyed my yarn and I want to toss my knitting needles in the corner.

However, there is a simple solution to avoid that. 

Before you start any project go through your pattern and check what techniques are required. If you do not know them, just grab a spare skein of yarn and practice on a small sample until you are comfortable using it in your bigger project.

Most of the time knitting techniques prove to be pretty straight forward if you just practice them. Practicing on the go seems to be tempting but most of the time you will just lose a lot of energy and a lot of good yarn. 

So practice before you start knitting!

All my patterns outlines all techniques and they are supported with video tutorials. Practice all of them with HANDMADE academy.

5. poćwicz zanim zaczniesz dziergać!

Znam to uczucie, aż za dobrze. Masz wzór na przepiękny sweter, dostawa włóczki właśnie dojechała, Netflix jest już włączony, siedzisz sobie wygodnie na sofie i jesteś gotowa żeby zacząć robić na drutach. 

Doskonale znam również to uczucie, kiedy w połowie projektu muszę go spruć, bo popełniłam błąd, mam problemy z techniką, której wcześniej nie używałam, nie rozumiem wzoru, a oczka nie wychodzą równe.  I zamiast pięknego swetra, straciłam tylko mnóstwo czasu, zniszczyłam włóczkę i mam ochotę rzucić moje druty w kąt.

Istnieje jednak bardzo prosty sposób, aby uniknąć takiej sytuacji. 

Zanim zaczniesz dziergać swój projekt, przejdź przez wzór i sprawdź jakich technik wymaga. Jeśli ich nie znasz, weź zapasowy motek włóczki i przećwicz je na małej próbce. Uczenie się w trakcie dziergania projektu jest bardzo kuszące, ale w większości wypadków stracisz tylko energię i dużo dobrej włóczki. 

Dlatego poćwicz, zanim zaczniesz dziergać. 

Wszystkie moje wzory wyszczególniają użyte techniki, które dodatkowo mają swój film instruktażowy, Przećwicz je z HANDMADE academy.

IMG_4350

6. do not waste a good yarn on practicing!

Yarn is a very delicate material that wears out very quickly. You might be surprised but every stitch you make brings certain destruction to the fibre. Not to mention frogging that you will happen to you a lot when testing and practicing.  Both during knitting and frogging yarn loses fibers, that results in loss of softness and elasticity.

Additionally, knitted yarn reshapes. That is why when you frog it, it will no longer be a straight thread but rather wavy-like. 

For all the above reasons, always have a skein of cheap yarn that you will be able to knit over and over again while practicing different techniques, without worrying that you destroy good quality yarn on your next precious project. 

6. nie marnuj dobrej włóczki na ćwiczenia!

Włóczka to bardzo delikatny materiał, który szybko się niszczy.  Może Cię to zdziwić, ale każde przerobione oczko powoduje pewne zniszczenie we włóknach. Nie wspominając już o pruciu, które będzie Ci się zdarzać bardzo często podczas testowania i uczenia się. Zarówno przerabianie oczek jak i prucie, powodują, że włóczka traci włókna i przez to nie jest już tak miękka i elastyczna. 

Dodatkowo, przerobiona włóczka odkształca się. Dlatego, kiedy ją sprujesz zamiast prostej nitki dostaniesz pofalowaną. 

Biorąc pod uwagę te wszystkie uwagi, zawsze miej pod ręką motek taniej włóczki, którą będziesz mógł przerabiać bez końca ucząc się różnych technik i jednocześnie nie zamartwiając się, że niszczysz dobrej jakości włóczkę na swój kolejny projekt. 

DSCN8885
DSCN8887

7. combine yarns and make a dream comes true.

You have a great idea but your perfect yarn is nowhere to find? Try to combine different yarns! Yarn of different colours will give you an amazing melange effect.  Yarns of different weights will give you unique structures that you will not be able to find in a single thread.

The best example can be a  mohair + merino/alpaca combo. Those yarns normally have recommended knitting needles size  around 3mm (US2,5) – 4mm (6mm) but when you combine then you can even knit with a  size  10mm (US15). You can combine a few threads at the same time depending what effect you want to achieve.  

Sky’s the limit!

New pattern with with combined mohair+silk+alpaca yarn launching soon! Sign up to my newsletter to enjoy prelaunch promo

7. łącz włóczki i spełniaj marzenia.

Masz pewien pomysł w głowie, ale nigdzie nie możesz znaleźć włóczki, która spełniałaby Twoje oczekiwania? Spróbuj połączyć włóczki! Włóczki o różnych kolorach dadzą cudowny efekt melanżu. Włoczki o różnych wagach dają wyjątkowe struktury, których nie znajdziesz w pojedynczej nitce. 

Przykładem takiego połączenia  jest moher + wełna merino/alpaka. Te włóczki, dla których rekomendowana grubość drutów normalnie wynosi 3 -4mm  w połączeniu można przerobić nawet na drutach o grubości 10mm lub więcej.  Możesz łączyć kilka nitek na raz w zależności od tego jaki efekt chcesz uzyskać.  

Twoja kreatywność nie ma granic!

Już niedługo premiera nowego wzoru na sweter z połączonych włóczek moher + jedwab + alpaka. Zapisz się do newslettera i ciesz się z przedpremierowych promocji

0
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty